Thức suốt đêm cầu nguyện - Thứ Ba tuần 23 mùa Thường niên (Lc 6, 12-19)

Lên đầu trang