Thứ Tư Lễ Tro lúc 17:30 ngày 22-2-2023 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Lên đầu trang