Thông Báo: Bổ nhiệm Giám mục phó Giáo phận Cần Thơ

Lên đầu trang