Thiên Chúa của kẻ sống - Thứ Tư tuần 9 mùa Thường niên (Mc 12, 18-27)

Lên đầu trang