Thầy là cây nho - Thứ Tư tuần 5 Phục sinh (Ga 15, 1-8)

Lên đầu trang