Thánh Lễ Trực tuyến | 17:30 | Chúa nhật Chúa Thăng Thiên | Thứ Bảy 20-5-2023 | Nhà thờ Đức Bà

Lên đầu trang