Thánh lễ Tạ ơn & Làm phép Nhà Sinh hoạt Mục vụ Giáo xứ Bình An Thượng | 9:30 Ngày 28-10-2023

Lên đầu trang