Thánh lễ Tạ ơn Nhậm chức Lm Đaminh Lê Ngọc Đa tân Chánh xứ Bùi Phát ngày 9-9-2023

Lên đầu trang