Thánh lễ Tạ ơn mừng kỷ niệm Khấn Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm | 8:30 Ngày 18-6-2024

Lên đầu trang