Thánh lễ Tạ ơn - Làm phép Nhà Chung Phát Diệm lúc 9g thứ Năm ngày 21-1-2021

Lên đầu trang