Thánh lễ rước Cốt hỏa táng Linh mục Phaolô Lê Tấn Thành về nơi yên vị

Lên đầu trang