Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót ngày 29.05.2020 - Bài giảng của Lm Giuse Phạm Văn Trọng

Lên đầu trang