Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15g ngày 15-5-2020 tại nhà thờ Chợ Đũi

Lên đầu trang