Thánh lễ Khánh thành và Cung hiến Nhà thờ Khiết Tâm - Hạt Chí Hòa (15-6-2024)

Lên đầu trang