Thánh lễ khai giảng năm học 2022-2023 vào lúc 10:30 thứ Ba ngày 13-9-2022 tại Học viện Công giáo Việt Nam

Lên đầu trang