Thánh lễ Giao thừa - Đáp ca: Tv 120,1-2.3-4.5-6.7-8

Lên đầu trang