Thánh lễ đặt viên đá xây dựng Thánh đường Giáo xứ Thánh Giuse Thợ - Hạt Thủ Thiêm - TGP Sài Gòn

Lên đầu trang