Thánh lễ bế mạc Năm Đức Tin - Kỷ niêm năm Hồng y của ĐHY GB Phạm Minh Mẫn - Giới thiệu Đức TGM phó Phaolô Bùi Văn Đọc

Lên đầu trang