Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức | 8:30 ngày 7-6-2023 | Giáo xứ Gò Mây

Lên đầu trang