TGPSG Thánh Lễ trực tuyến 7-9-2021: Cầu cho các tín hữu đã qua đời lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Lên đầu trang