TGPSG Thánh Lễ trực tuyến 24-9-2021: Thứ Sáu tuần 25 TN lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Lên đầu trang