TGPSG Thánh Lễ trực tuyến 23-6-2022: Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TPG Sài Gòn

Lên đầu trang