TGPSG Thánh Lễ trực tuyến 19-9-2021: CN 25 TN (lễ thiếu nhi) lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Lên đầu trang