TGPSG Thánh Lễ trực tuyến 18-10-2022: Thánh Luca, tác giả sách Tin mừng lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TPG Sài Gòn

Lên đầu trang