TGPSG Thánh Lễ trực tuyến 16-9-2021: Thứ Năm tuần 24 TN (lễ thiếu nhi) lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Lên đầu trang