TGPSG Thánh Lễ trực tuyến 15-9-2021: Đức Mẹ Sầu Bi lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Lên đầu trang