TGPSG Thánh Lễ trực tuyến 14-8-2022: Lễ Vọng Đức Mẹ Lên Trời lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TPG Sài Gòn

Lên đầu trang