TGPSG Thánh Lễ trực tuyến 12-9-2021: Chúa nhật 24 TN năm B (lễ thiếu nhi) lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Lên đầu trang