TGPSG Thánh Lễ trực tuyến 10-8-2022: Thánh Laurensô, phó tế, tử đạo lúc 17:30 tại Trung tâm Mục vụ TPG Sài Gòn


Lên đầu trang