TGPSG Bài giảng: Thứ Tư tuần 25 TN lúc 6:30 ngày 22-9-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Lên đầu trang