TGPSG Bài giảng: Thứ Sáu tuần 29 TN lúc 5:30 ngày 22-10-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Lên đầu trang