TGPSG Bài giảng: Thứ Sáu tuần 24 TN lúc 6:30 ngày 17-9-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Lên đầu trang