TGPSG Bài giảng: Thứ Bảy tuần 29 TN lúc 5:30 ngày 23-10-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Lên đầu trang