TGPSG Bài giảng: Thứ Ba tuần 25 mùa Thường niên ngày 20-9-2022 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

Lên đầu trang