TGPSG Bài giảng ngày 7-8-2022: CN 19 TN năm C lúc 19:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà


Lên đầu trang