TGPSG Bài giảng ngày 5-9-2021: Chúa nhật 23 TN năm B lúc 7:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Lên đầu trang