TGPSG Bài giảng ngày 31-7-2022: CN 18 TN năm C lúc 19:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Lên đầu trang