TGPSG Bài giảng ngày 25-9-2022: CN 26 TN năm C lúc 19:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Lên đầu trang