TGPSG Bài giảng ngày 11-9-2022: CN 24 TN năm C lúc 19:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Lên đầu trang