TGP Sài Gòn trực tuyến: Chầu Thánh Thể - Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 ngày 16-10-2020 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Lên đầu trang