TGP Sài Gòn trực tuyến 17-6-2022: Lễ An táng Lm. Giuse Nguyễn Hữu Triết lúc 8:00 tại Nhà thờ Tân Sa Châu

Lên đầu trang