TGP Sài Gòn - Thánh lễ trực tuyến ngày 9-1-2021: Chúa nhật Lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn


Lên đầu trang