TGP Sài Gòn - Thánh lễ trực tuyến ngày 16-1-2021: Chúa nhật 2 Thường niên lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Lên đầu trang