TGP Sài Gòn - Thánh lễ tạ ơn 5 năm thành lập Giáo điểm Vĩnh Lộc B lúc 18g thứ Bảy 01-5-2021

Lên đầu trang