TGP Sài Gòn: tạm ngừng Thánh lễ và các sinh hoạt cộng đồng từ chiều 26-3-2020

Lên đầu trang