TGP Sài Gòn: Suy niệm Tin mừng ngày 19-9-2020: thứ Bảy tuần 24 mùa Thường niên - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng


Lên đầu trang