TGP Sài Gòn - Hán-Nôm Công giáo bài 25: Giải nghĩa từ "MÀ CHỚ", "LIÊN", "KHONG KHEN", "MỘT DƯỢC"

Lên đầu trang