TGP Sài Gòn - Giáo Hạt Xóm Mới: Hiệp Hành - Gặp gỡ các Linh mục, Hội đồng Mục vụ và Đại diện các đoàn thể 9-5-2022

Lên đầu trang