TGP Sài Gòn - Cầu nguyện với những bài hát từ Cộng đoàn Taizé lúc 19:30 ngày 7-4-2021 tại Nhà nguyện TTMV

Lên đầu trang