TGP Sài Gòn - Bài giảng ngày 10-9-2020: thứ Năm tuần 23 mùa Thường niên - Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em


Lên đầu trang